Red Kite


Lat.:  Milvus milvus

Lux.:  Roude Schéierschwanz, Roude Milan

D.:  Rotmilan

Fr.:  Milan royal