Green Woodpecker


Lat.:  Picus viridis

Lux.:  Grénge Spiecht

D.:  Grünspecht

Fr.:  Pic vert